Człowiek - najlepsza inwestycja „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczychi językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”


Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Priorytet: VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić różnic w jakości usług edukacyjnych
Projektodawca:: Gmina Lubin
Wielkość dofinansowania: 1 009 700,00 zł

O projekcie

Projekt "Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin" realizowany jest od 1.10.2009 do 30.09.2011 roku. Mogą wziąć w nim udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Lubin.

Projekt polega na zapewnieniu dzieciom kompleksowego wsparcia edukacyjnego i obejmuje zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zakresu nauczania zintegrowanego, języka polskiego, matematyki i języka obcego, zajęcia specjalistyczne z logopedą oraz doradztwo w zakresie radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi, stresem, agresją, dyskryminacją, uzależnieniami, itp.

Czytaj więcej


OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.